Kontakt

Slovenský zväz sánkarov

Starý Smokovec 18074
062 01 Vysoké Tatry

+421 907 831 900

+421 905 970 041

Termín: po vzájomnej dohode v pracovných dňoch

sane@sane.sk

© 2022 SKI Rental | All rights reserved
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started