Jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku!

Priblížime vám pretekárske sánkovanie formou vlastného zážitku - jazdy na pretekárskych saniach na unikátnej dráhe na Slovensku. Pritom tento krátky úsek je bezpečný a zvládne ho každý športovo zdatný jedinec.

© 2022 SKI Rental | All rights reserved
Powered by Webnode Cookies
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started